Nature

Nature

رئیس آمازون در حال مذاکره برای خرید بخشی از WWE

رئیس آمازون در حال مذاکره برای خرید بخشی از WWE

رئیس آمازون در حال مذاکره برای خرید بخشی از WWE

اخیرا در طی مصاحبه ای اعلام شده که پنجشنبه هفته گذشته وینس مکمن یه تماس تلفنی در قالب یک کنفرانس داشته است.

هرچند که دیو ملترز این خبر را انکار میکند اما ظاهرا جف بزوس مدیر شرکت بزرگ آمازون تمایل دارد تا پی پر ویوهای بزرگ WWE را انحصاری شرکت آمازون کند و از خود آمازون پخش شود.

به گونه ای که پی پر ویوهای SummerSlam – Royal Rumble – WrestleMania – SurvivorSeries که چهار رویداد بزرگ پرو رسلینگ هستند از این پس از شبکه استریم آنلاین آمازون پخش شوند و دیگر در WWE Network جایی نداشته باشند.

این خبر هنوز قطعی نشده و کسی رسما اعلام نکرده اما اگر این اتفاق بیوفتد کمپانی از نظر مالی رشد خواهد کرد چرا که آمازون در این صورت باید هزینه استیج و راه اندازی چهار رویداد نام برده شو را پرداخت کند.

Nature

Nature

سایر مطالب
دیدگاه بگذارید 0