Nature

Nature

ثبت مسابقه ای بزرگ برای شو راو هفته آینده

ثبت مسابقه ای بزرگ برای شو راو هفته آینده

ثبت مسابقه ای بزرگ برای شو راو هفته آینده

شو راو هفته آینده در کالیفرنیا خواهد بود.

دو مسابقه بزرگ برای شو راو هفته آینده به ثبت رسیده است.

ست رالینز و بادی مورفی و گروه AOP مقابل وایکینگ رایدرز و ساموآ جو و کوین اونز در یک مسابقه هشت نفره تگ تیم قرار خواهند گرفت.

این اولین مسابقه ساموآ جو است بعد از مصدومیتی که برای وی پیش آمده بود دو هفته پیش.

و همچنین بکی لینچ هم از عنوان کمربند زنان راو خود باید مقابل آسکا دفاع کند.

 

Nature

Nature

سایر مطالب
دیدگاه بگذارید 0